Heimon kala

Heimon Kalas produkter är bra för dig och ett bättre val för miljön. Vårt mål är att det även i framtiden ska vara möjligt att njuta av smaklig, hälsosam och ansvarsfullt producerad disk. Därför granskar vi kritiskt de olika faserna i vår produktion och genom kontinuerligt utvecklingsarbete och nyfiket provande vill vi göra ibland till och med det omöjliga möjligt. Vi bär ansvar för den rena matens, fiskindustrins och vår miljös framtid.

Vi odlar fisken själva och framställer våra produkter med uppskattning för traditioner och rena smaker i Renko, Karleby och Ösel. Eftersom vi har kontroll över hela produktionskedjan kan vi försäkra produkternas höga kvalitet.

Heimon Kalas historia

Heimon Kala Oy fick sin början år 1980 när fiskaren Heimo Juvankoski, som slår vakt om traditioner, grundade en liten fiskbutik i Tavastehus och förmedlade fisk till butiker runtom i Södra Finland. Utöver de mycket efterfrågade strömming och abborre ville Heimo erbjuda mer sällsynta stora fiskar, såsom braxen och gädda. Några år senare började Heimon Kala även framställa kall- och varmrökta fiskprodukter i Rengo. Den välsmakande fisken gick åt och företaget växte.

Tillväxten gjorde det även möjligt att utveckla nya produkter i slutet av 80-talet. Då såldes Heimon Kalas produkter direkt till butikerna ur bilen och försäljarna spetsade öronen när de besökte köpmännen. På så sätt fick man värdefull respons för att utveckla nya fiskdelikatesser som motsvarade efterfrågan.

De första egna förpackade fiskprodukterna utvecklades i början av 90-talet. Därpå följde en intensiv tillväxt- och utvecklingsfas när livsmedelsbranschen industrialiserades och butikerna konkurrerade hårt sinsemellan. Efterfrågan på förpackade produkter var hög och det påskyndade även utvecklingsarbetet kring förpackningarna.

För att försäkra kvaliteten och leveranssäkerheten ville Heimon Kala utvidga verksamheten ännu mer och ha kontroll över fiskens hela resa från havet till tallriken. Mycket hann även hända under en kort tid. År 2005 köpte det estniska Vettel Oü Heimon Kala. Vettel förde med sig fisketraditioner och -kunskap från Ösel. På förädlingsanläggningen på Ösel kunde man framställa fler olika fiskdelikatesser än i Rengo, vilket gjorde utbudet betydligt mångsidigare. 

År 2007 skakade man hand igen när bolaget köpte Saaristomeren Kala från Nystad. På så sätt utvidgades verksamheten från försäljning av fiskprodukter till fiskodling och man kunde odla egen fisk i både Finland och Sverige.

Tillväxten drevs av en stark vilja att odla och förädla fisk på ett effektivt och högklassigt sätt. År 2009 fusionerades bolaget med Tallinna Külmhoone och numera går bolaget som specialiserat sig på fiskprodukter under namnet AS PRFoods. Heimon Kala Oy svarar fortfarande för bolagets verksamhet i Finland. 

År 2017 sammanslöts den långvariga samarbetspartnern från Karleby, Trio Trading, som importerar nordliga fiskar och skaldjur, till Heimon Kala. Därigenom kan bolaget nu odla och förädla fisk samt importera fisk och skaldjur. Idag odlar man fisk förutom i Finland även i Sverige och på Ösel i Estland. Företaget är mest känt för sina fiskdelikatesser Heimon Gourmet, Heimon Liekki samt Saaristomeren.

To Top