Skärgårdshavet – de bästa fiskevattnen

Saaristomeren Kala har sina rötter i skärgården där havet, fiske och tillredningen av fisk länge var ett livsvillkor. Fiskarna kände till de bästa fiskevattnen och tillredningen grundade sig på kunskap och erfarenhet från flera årtionden – vare sig det gällde att laga vardagsmat eller att duka upp till fest.

Vi slår vakt om dessa traditioner i Saaristomeren Kalas produkter än i dag. Vi tillverkar med flera årtiondens erfarenhet näringsrika fiskprodukter av god, färsk fisk till vardag och fest.

Saaristomeren Kala ingår i produktfamiljen Heimon Kala. Heimon Kala är en av de ledande tillverkarna av fiskprodukter i Finland.

 

Kallrökt
regnbågslaxfilé ca 600 g
 
Rökt
regnbågslaxfilé ca 700 g
Rökt
regnbågslaxfilé portion 300 g
 
 
Rökt
regnbågslax ca 1 000 g
 
Rökt
sik ca 600 g
 
Heimon Kala Oy  |  Käräjämäentie 6  |  14300 Renko  |  Tfn +358 3644 840  |  heimonkala@heimonkala.fi