ALLTING BÖRJAR PÅ DJUPET

Heimon Kala Oy är ett välkänt och pålitligt företag inom fiskbranschen vars produkter har funnits på finländarnas matbord i mer än trettio år – både till vardag och fest. Heimon Kala har på ett kontrollerat sätt vuxit till ett av de mest betydande företagen i branschen i Finland. I dag ingår företaget i AS PRFoods som även har verksamhet i Sverige och de baltiska länderna. I Finland saluför Heimon Kala Oy varumärkena Heimon och Saaristomeren.

 

SERVICE SOM GÅR PÅ DJUPET

Som garanti för Heimon Kalas leveranssäkerhet och kvalitet fungerar en helhetsbetonad process som börjar med produktionen av fiskyngel och fortsätter ända fram till slutprodukten. Tack vare vår egen fiskodling och fiskuppfödning kan vi minimera många risker i anslutning till kvaliteten och leveranserna. I vår produktionskedja ingår högklassiga produktionsanläggningar i Rengo Tavastehus och på Ösel i Estland som uppfyller även de strängaste, moderna hygienkraven. Våra snabba och exakta leveranser via centralaffärers terminaler fulländar den obrutna kylkedjan

Pålitlig service, leveranssäkerhet och långsiktigt kundarbete skapar en stadig grund för samarbete. För oss på Heimon Kala är det viktigt att utveckla kundrelationerna inom varje sektor. Vi inser betydelsen av en positiv kedjereaktion; ju bättre vi kan svara på våra kunders behov, desto nöjdare är också deras kunder.

 

Organisation

 

 
Heimon Kala Oy  |  Käräjämäentie 6  |  14300 Renko  |  Tfn +358 3644 840  |  heimonkala@heimonkala.fi