Tietosuojaseloste

Heimon kalan asiakaspalauterekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Heimon Kala käsittelee kuluttajapalveluunsa yhteyttä ottaneiden henkilöiden henkilötietoja. Henkilöt voivat olla joko Heimon Kalan valmistamia/markkinoimia tuotteita ostaneita kuluttaja-asiakkaita tai muita henkilöitä, jotka ovat ottaneet yhteyttä Heimon Kalan kuluttajapalveluun puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, sähköisellä asiakaspalautelomakkeella tai henkilökohtaisesti antaakseen palautetta Heimon Kalan valmistamasta tai markkinoimasta tuotteesta tai verkkopalvelusta tai saadakseen lisätietoja Heimon Kalan tuotteista.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.


1. Rekisterinpitäjä

Heimon Kala Oy (y-tunnus 0426956-8)
Käräjämäentie 6
14300  Renko


2. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Käsittelemme henkilötietojasi tuotteitamme ja palveluitamme koskevien palautteiden käsittelemiseksi ja niihin vastaamiseksi, mahdollisten korvausten maksamiseksi sekä mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseksi.

Lisäksi käsittelemme antamiasi palautteita tilastointitarkoituksiin ja tuotekehityksen ja muun liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin. Näissä käyttötarkoituksissa anonymisoimme henkilötietosi siten, että et ole enää tunnistettavissa tiedoista.

Henkilötietojesi käsitteleminen on välttämätöntä asiakaspalautteen käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi. Siltä osin kuin käsittelemme lähettämääsi lääkärintodistusta tai vapaaehtoisesti asiakaspalautteessa kertomiasi terveystietoja, tällaisten henkilötietojen käsittelyn perusteena on nimenomainen suostumuksesi.


4. Mitä henkilötietojasi käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi asiakaspalautteen käsittelyn yhteydessä:

  • etu- ja sukunimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi
  • lähettämäsi vapaamuotoinen asiakaspalaute, kuten reklamaatio tai tuotekysely
  • Sähköisen asiakaspalautejärjestelmän käytöstä kertyvät lokitiedot.

Jos antamasi palaute antaa aihetta korvauksen maksamiseen, käsittelemme edellisten tietojen lisäksi mahdollisesti myös seuraavia henkilötietoja:

  • pankkitilitietosi (pankkitilinumero IBAN-muodossa) ja
  • mahdollinen lääkärintodistus, jolla osoitetaan Heimon Kalan valmistaman tuotteen aiheuttama sairaus tai vahingonkorvaukseen oikeuttava vahinko.

5. Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi sinulta itseltäsi puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse, Heimon Kalan sähköisellä palautelomakkeella tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset työntekijämme, joiden työtehtäviin se kuuluu. Lisäksi henkilötietojasi käsittelevät kulloinkin käyttämämme ja lukuumme toimivat alihankkijamme, kuten sähköisen asiakaspalautejärjestelmän palveluntarjoaja, korvausten maksamiseen käytetyn järjestelmän palveluntarjoaja ja muut IT-palveluntarjoajat. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Heimon Kalan toimeksiannosta ja lukuun.

Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietojasi toisille rekisterinpitäjille. Luovutamme henkilötietojasi tarvittaessa tilintarkastajille, jotka tapauksesta riippuen käsittelevät henkilötietoja joko omaan lukuunsa tai meidän lukuumme. Luovutamme tapauskohtaisesti henkilötietojasi myös viranomaisille, jos siihen on lakisääteinen peruste.


7. Siirrämmekö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme siirrä tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vaan niitä säilytetään Suomen rajojen sisäpuolella sijaitsevissa palveluissa


8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi kahden vuoden ajan tietojen vastaanottamisesta. Jos maksamme sinulle korvauksia, säilytämme pankkitilitietosi ja mahdollisen lääkärintodistuksen kuusi vuotta korvauksen maksamisesta.

Säilytämme henkilötietojasi kauemmin siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö (esim. kirjanpitovelvoitteet), meihin kohdistuva oikeudellinen vaatimus tai lakiin perustuva kanne- tai reklamaatioaika niin edellyttää. Tällöin säilytämme ainoastaan lainsäädännön edellyttämät, kanne- tai reklamaatioajan edellyttämät tai oikeudellisen vaateen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot ja poistamme muut tiedot.


9. Miten huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta?

Huolehdimme henkilötietojesi tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietojasi sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Säilytämme mahdollisesti postitse toimittamaasi lääkärintodistusta erillään muista tiedoista. Säilytämme lääkärintodistuksia lukitussa tilassa, jonne ainoastaan niillä henkilöillä on pääsy, jotka käsittelevät korvauksiin johtavia asiakaspalautteita.


10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • saada pääsy henkilötietoihisi (tarkastusoikeus)
  • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai henkilötietojesi täydentämistä
  • vaatia henkilötietojesi poistamista
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun odotat vastausta henkilötietojesi oikaisemista koskevaan pyyntöön)

Sinun on esitettävä oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntö kohdan 2 mukaisesti.

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, yksilöi pyynnössäsi peruste, jonka nojalla vastustat henkilötietojesi käsittelyä (esimerkiksi, että et enää vaadi korvausta virheellisestä tuotteesta). Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, johtaa se siihen, että emme voi käsitellä antamaasi asiakaspalautetta tai vastata siihen.

Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin ilmoitamme kyseisen perusteen sinulle.


11. Oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.


Versio 1,0. Päivitetty 30.10.2020

To Top