Blue Impact

Ruoan tuotannolla on suuri vaikutus ilmaston lämpenemiseen, rehevöitymiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.

Heimon Kala on edelläkävijä ympäristöystävällisessä kalankasvatuksessa keskittymällä erityisesti kalanviljelyn ympäristöjalanjäljen minimoimiseen vähentämällä fosforipäästöjä itämerialueella.

Sen käyttämä ja yhteistyössä Biomarin kanssa kehittämä Blue IMPACT kalanrehu on kestävän kehityksen mukaisen vesiviljelyn uranuurtaja ja se huomioi erityisesti ympäristövaikutukset. Sen tavoitteena on minimoida vesiviljelyn vaikutukset ympäristöön. Asiantuntijoiden mukaan nimenomaan ympäristövaikutusten kannalta kalanrehun koostumuksella on merkitystä ja iso osuus hiilijalanjälkeen.

Heimon Kalan kirjolohi on todellista terveysruokaa, ja sen hiilijalanjälki on pienempi kuin lihan, kanan ja jopa norjalaisen tuontilohen.

Valitse lautaselle ympäristöystävällisempää kotimaista kirjolohta.

Blue IMPACT pähkinänkuoressa

Blue IMPACT on suunniteltu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Blue IMPACT kalanrehun fosforipitoisuus on n. 15 % pienempi kuin perinteisellä rehulla. Lisäksi se mahdollistaa kalan tuotannon lisäämisen jopa 58 % perinteiseen rehuun verrattuna.

Näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksena fosforipäästöt vähenevät merkittävästi per tuotettu kalatonni ja ympäristövaikutukset ovat selvästi pienemmät.

Heimon kala käyttää omassa tuotannossaan vain Blue IMPACT kalanrehua ja ympäristöystävällisemmän kirjolohen tunnistat oheisesta merkistä.

To Top