KÕIK ALGAB SÜGAVAMALT

Heimon Kala Oy on tuntud ja usaldusväärne kalatööstusettevõte, kelle tooted on kuulunud soomlaste argipäeva- ja ka pidulauale juba rohkem kui kolmkümmend aastat. Heimon Kala on süstemaatiliselt kasvanud ja muutunud üheks Soome tuntumaks ettevõtteks kalatööstussektoris. Täna kuulub Heimon Kala emaettevõtte AS-i PRFoods alla, kes tegutseb lisaks Soomele ka Rootsis ja Balti riikides. Heimon Kala Oy kaubamärgid Soomes on Heimon ja Saaristomeren.

 

SÜVITSI LÄBIMÕELDUD TEENUSED

Heimon Kala tarnekindlus ja kvaliteet tuginevad protsesside terviklikule juhtimisele, alates kalamaimude kasvatusest kuni lõpptoodeteni. Oma kalakasvatus vähendab oluliselt kvaliteedi ja tarnetega seonduvaid riske. Tootmisahelasse kuuluvad kõrgetasemelised tootmisüksused Hämeenlinnas Rengos ja Eestis Saarenmaal, mis vastavad ka kaasaja kõige karmimatele hügieeninõuetele. Kiired ja täpsed tarned läbi hulgimüügikeskuste terminalide garanteerivad transportimisel katkematu külmaahela.

Usaldusväärne teenindus, tarnekindlus ja pikaajaline koostöö klientidega rajavad partnerlussuhetele tugeva aluse. Heimon Kala jaoks on oluline arendada kliendisuhteid kõigis sektorites. Ettevõte mõistab hästi positiivse ahelreaktsiooni väärtust: mida paremini suudab Heimon Kala rahuldada oma klientide vajadusi, seda rahulolevamad on ka klientide kliendid.

 

ORGANISATSIOONI STRUKTUUR

 

 
Heimon Kala Oy  |  Käräjämäentie 6  |  14300 Renko  |  Tel +358 3644 840  |  heimonkala@heimonkala.fi